Zapisy umów z operatorami telekomunikacyjnymi niezgodne z prawem

UKE_1

Ostatnimi czasy Urząd Komunikacji Elektronicznej wziął „na tapetę” umowy, jakie operatorzy przygotowują do podpisania dla swoich klientów. Po kontroli, która objęła wszystkich operatorów telekomunikacyjnych Urząd Komunikacji Elektronicznej wyciągnął właściwie jeden daleko idący wniosek, że działającym na naszym rynku operatorom brakuje profesjonalizmu. Ma to przełożenie na fakt, że w umowie operator nie informuje nas o wszystkich prawach, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami nam przysługują. UKE prześwietlało tą sprawę od sierpnia do grudnia 2013 roku. W umowach z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne najczęściej brakuje sprecyzowania funkcjonalności usługi, z którą mamy do czynienia. Z uwagi na to nie narzuca to na firmę konieczności dbania o zagwarantowanie użytkownikowi konkretnej jakości usług np. szybkości Internetu, bowiem nie została ona sprecyzowana w umowie. Kolejna sprawa, to nieuregulowana kwestia przedłużenia podpisanej umowy. Problemy dotyczą nie tylko niewielkich firm telekomunikacyjnych, ale także liderów na rynku.

UKE_2

Comments are closed.